top

Stjernehallen

Vi har store forventninger til boligprosjektet vi skal utvikle på denne flotte tomten. Området ligger fantastisk til, tett på dammene og marka ved Fredrikstad sentrum.

Ambisjonen er at vi skal ha vårt første prosjekt salgsklart i 2023. Arena Fredrikstad er planlagt ferdigstilt høsten 2023.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt juni 2020 og vår plan er å regulere området så snart som mulig. Tomten vi skal regulere er på ca. 28 mål. og skal utelukkende reguleres til boligformål. Foreløpig vet vi ikke hvor stort prosjektet blir, men vi kan love at dette blir et meget attraktivt og spennende prosjekt.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.