top
Bærekraftambisjon

Mål og fokusområder

Vi skal gjøre Fredrikstad til et enda bedre sted å bo, arbeide og besøke. Vi skal utvikle for generasjoner, ta miljø- og samfunnsansvar og generere verdier som kommer innbyggerne til gode.

Vi har valgt ut fire mål:

Mål 8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Vi skal forvalte og utvikle selskapets og fellesskapets verdier
 • Leverandør skal ha lønns- og arbeidsvilkår som oppfyller de til enhver tid gjeldende lovpålagte krav
 • Totalentreprenør og underentreprenører skal værelærlingebedrift
 • Ingen personskader eller ulykker i våre prosjekter
 • Mål om sykefravær for ansatte innenfor 4%
EKSEMPEL

Brødrene Ødegård Maskindrift fikk oppdraget med å bygge infrastruktur på prosjektet vårt på Brønnerødtoppen. Maskinentreprenøren er opplæringsbedrift og har HMS som sin høyeste prioritet.

Mål 11

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

 • Invitere til medvirkning for å utforme trygge, gode bomiljøer og nabolag, og legge til rette for sunn næringsutvikling og et rikt byliv
 • Vi skal ha miljøledelsessystem (Miljøfyrtårn-sertifisering) som sikrer at vi har definerte miljømål og en systematikk for å etterprøve og stadig forbedre målene våre.
 • Vi skal etterleve 10 strakstiltak for boligutviklere
 • BREEAM-sertifisering vurderes for prosjekter
 • Etterspørre innovasjon
EKSEMPEL

Sammen med Stor-Oslo Eiendom skal vi utvikle fremtidens Trosvikstranda. Vi har samarbeidet med Østfold Internasjonale Teater som bruker kunst for å bidra til bedre byutvikling og økt medbestemmelse. Dyktige illustratører har tegnet innspill og ideér fra innbyggerne. Det er også en åpen digital medvirkningsportal der folk kan komme med skriftlige innspill til Fremtidens Trosvikstranda.  Medvirkning | Trosvikstranda

Mål 12

Ansvarlig forbruk og produksjon

 • Etterspørre fleksible og arealeffektive løsninger
 • Tilrettelegge for felleskaps- og delingsløsninger
 • Fokus på gjenbruk og ombruk
 • Kartlegge miljøbelastning for vesentlige bygningsprodukters livsløp (EPD – Environment Product Declaration)
 • 90% sorteringsgrad på avfall i prosjekter
 • Bruksanvisning for boligkjøpere (FDV) for å legge til rette for optimal drift og bruk
EKSEMPEL

På prosjektet Stjernehagen har vi fokus på å skape et inkluderende nabolag med et mangfold av mennesker. Ved å skape naturlige treffpunkt og gode fellesarealer legges det til rette for at beboerne kan møtes og være en del av et fellesskap.

Mål 13

Stoppe klimaendringene

 • Øke antall miljøsertifiserte leverandører
 • Bærekraftambisjon skal defineres på prosjektnivå
 • Klimagassregnskap og livsløpsvurderinger skal vurderes
 • Utnytte takflater
 • Nybygg skal oppnå energiklasse A eller B
 • Etterspørre fossilfri byggeplass
EKSEMPEL

Som byggherre har vi stor påvirkning på våre leverandører. Vi har som mål å øke miljøsertifiserte leverandører. Dark Arkitekter er vår arkitekt på prosjektet Brønnerødtoppen og har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2022. Line Solgaard Arkitekter er vår arkitekt på Stjernehagen og ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2024.

Bærekraftambisjon

Siste nytt

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.