top

Kafédialog om Stjernehallen-tomten

Visste du at den flotte Stjernehallen-tomten skal transformeres til et nytt og attraktivt boligområde? Isegran Eiendom inviterte nylig naboer og interesseforeninger til kafédialog for å få alle gode ideer og innspill på bordet.

Når Stjernen Hockey og andre skøyteglade flytter ut av Stjernehallen, skal den skogsnære tomten gi plass for et spennende, nytt boligområde. Isegran Eiendom ønsker å involvere naboer og interesseorganisasjoner i utviklingen, og vi inviterte derfor til dialogmøte med presentasjon av et nylig innsendt planinitiativ. Invitasjonen ble svært godt mottatt, og både Trara Lokalsamfunnsutvalg, Trara Velforening, Miljø og byutviklingsetaten i Fredrikstad Kommune, Fredrikstad Skiklubb, Østfold Arkitektforening og flere av naboene i området møtte opp.

Kafédialog er en metode som er utarbeidet av kommunal- og moderniseringsdepartementet, og målet med metoden er å innhente innspill fra alle involverte i planleggingsfasen. Under dialogmøtet presenterte Isegran Eiendom visjoner og ideer for utviklingen av tomten, og reflekterte rundt temaer som bokvalitet og naboskap. Senere deltok de tilstedeværende i idemyldring og diskusjon rundt bordene om temaer som nabolag, utbygging, mobilitet og friluftsliv.

Engasjementet var stort, og det kom mange gode innspill ut av denne kvelden. Isegran Eiendom ønsker å takke alle deltakende for et hyggelig møte med god dialog.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.