top
Isegran Eiendom

Vår visjon

Med hjerte for byen skaper vi verdier

Med hjerte for byen

Fordi vi og innbyggerne i Fredrikstad skal være stolte av det vi utvikler. Vi skal være et forbilde og utvikle for generasjoner.

Skaper vi verdier

Vi har et høyt ambisjonsnivå på alle tre dimensjoner av bærekraft.

Sosiale verdier

Sosiale verdier skapes gjennom medvirkning med et særlig fokus på trygge, gode bomiljøer og nabolag. Vi utvikler inviterende uterom, legger til rette for at folk trives i sine hjem og at næringslivet blomstrer. Vi er innovative gjennom å stimulere til en bærekraftig livsstil og tilrettelegge for ulike boformer. Vi våger å utfordre og har ambisiøse mål for sosial bærekraft som følges opp over tid.

Miljømessige verdier

Miljømessige verdier skapes gjennom å ta vare på våre eiendommer og utvikle for generasjoner. Prosjekter utvikles i samspill med omgivelsene. Vi er innovative i valg av energiløsninger, og har fokus på sambruk og ombruk. Vi tilbyr felleskaps- og delingsløsninger og tilrettelegger for miljøvennlige fremkomstmidler.

Økonomiske verdier

Økonomiske verdier skapes gjennom å generere overskudd og levere utbytte til Fredrikstad kommune. Vi tar vare på de eiendommene som er overført selskapet og skaper solid avkastning ved realisering av prosjekter. Vi bidrar til økonomisk bærekraft gjennom å utvikle boliger med ulik størrelse, til forskjellige målgrupper og legger til rette for sunn næringsutvikling og et rikt byliv.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.