top

Isegran Eiendom

Byutvikling for fellesskapet

Isegran Eiendom har som mål å være en toneangivende eiendomsaktør, som skal bidra til å prege utviklingen av Fredrikstad. Selskapet har fokus på egen portefølje og prosjekter, som vi gjennomfører i egen regi og i partnerskap med andre.

Med hjerte for byen skaper vi verdier

Våre prosjekter

Vår portefølje består i sin helhet av tomter som skal utvikles til bolig-, fritids- og næringsformål. Vi skal bidra positivt til utviklingen av Fredrikstad, både i egen regi og i samarbeid med andre. Privatpersoner og potensielle samarbeidspartnere er velkommen til å ta kontakt for å få vite mer om oss og våre prosjekter.

BOLIG

Vi utvikler boligprosjekter i sentrum og på tettsteder rundt bykjernen.

NÆRING

Vi utvikler kontor- og handelseiendommer i sentrum, og legger til rette for lager og industri utenfor sentrum.

FRITID

Vi har spennende sjønære fritidsboligområder i vår portefølje, som vi skal utvikle i løpet av de neste årene.

Isegran Eiendom

Siste nytt

Våre fokusområder

Samfunnsansvar

Selskapet skal basere sin virksomhet på sunne forretningsprinsipper og et samfunnsansvar som kjennetegnes av:

  • Solid avkastning på de verdier som er skutt inn i selskapet
  • Markedsøkonomisk forretningsforståelse
  • Bærekraftig steds- og byutvikling
Næringsutvikling

Isegran Eiendom legger til rette for utvikling av eksisterende og nye arbeidsplasser ved å tilby attraktive prosjekter som markedet etterspør. Vi skal utvikle prosjekter for handel, restaurant, kontor, lager og industri.

Boligutvikling

Isegran Eiendom skaper trygge, gode bomiljøer og nabolag. Vi skal bygge miljøvennlige boliger av god kvalitet, med ulik størrelse og til forskjellige målgrupper.

testimonials

«Vi har satt oss høye mål, vi har store ambisjoner og vi vil alltid strekke oss langt for å nå dem».

Steinar Frølandshagen
Administrerende direktør (CEO)
Visjon, formål og styre

Om Isegran Eiendom

Med hjerte for byen skaper vi verdier

Fordi vi og innbyggerne i Fredrikstad skal være stolte av det vi utvikler. Vi skal være et forbilde og utvikle for generasjoner.

Gjennom langsiktig forvaltning og markedsmessig utvikling av eiendommene, skal Isegran Eiendom i form av utbytte fra selskapet bidra med inntekter til Fredrikstad kommune.

Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten og gi overordnede rammer for virksomheten i form av målsettinger, strategiske planer, retningslinjer og budsjett.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.