top
Isegran Eiendom

Store ambisjoner

Vårt mål er å være en toneangivende eiendomsaktør i Fredrikstad, som fokuserer på bærekraftig byutvikling. Vi ønsker å ta et særlig samfunnsansvar og vil bidra til å skape en inkluderende og mangfoldig by, som tilbyr trygge og gode bomiljøer og et attraktivt arbeidsmarked.

testimonials

«For oss handler bærekraft i all hovedsak om å utvikle prosjekter som belaster miljø og klima minst mulig, som gir en langsiktig og god avkastning på de økonomiske ressursene vi benytter og som skaper gode steder å være for alle mennesker»

Thor Olaf Askjer
Administrerende direktør (CEO)
Isegran Eiendom

Administrasjonen

Thor Olaf Askjer
Administrerende direktør
Randi Wiik-Nilsen
Økonomisjef (CFO)

Bærekraftsansvarlig
HMS-ansvarlig

Mobil: +47 982 64 265
E-post: randi@isegraneiendom.no

Isegran Eiendom

Bakgrunn

Isegran Eiendom AS ble etablert i juni 2018 under navnet Fredrikstad Kommune Eiendomsutvikling AS. Selskapet er eid av Fredrikstad kommune. I tillegg til morselskapet Isegran Eiendom AS består konsernet av 13 datterselskaper, som i all hovedsak er single purpose-selskaper (SPV).

I august 2019 byttet selskapet navn til Isegran Eiendom AS. Isegran ligger der Glomma deler seg i Østerelva og Vesterelva. Den forbinder øst og vest, er en portal/hub inn i Fredrikstad fra sjøveien og er en brobygger i overført betydning. I en verden med store kontraster og steile fronter, kan Isegran sees på som en forenende kraft. Fredrikstad er Norges renessanseby og på Isegran ligger det en egen park til ære for epoken. Bygningene på Isegran eies av Fredrikstad kommune og dermed er dette også en naturlig link til valget av navn.

Bakgrunnen for valg av logo var blant annet at den skulle vise historie og fremtid, forene gammelt og nytt, ved å illustrere byutvikling med gammel og ny bebyggelse. Vi ønsket fargebruk som symboliserte hav, skog, teglstegn og tre, samt at logoen hadde et enkelt og stilisert uttrykk. Mye av bakgrunnen for identiteten kan speiles i navnet Isegran.

Isegran Eiendom

Mandat

Selskapet skal utvikle tidligere kommunal eiendom på kommersielle vilkår, og oppnå økt avkastning ved å delta i utviklingen av eiendommene. Selskapet skal selv, og gjennom dets investeringer i andre selskaper, kjøpe, selge, eie, leie ut, utvikle, drive og forvalte næringseiendom, boligeiendom og annen fast eiendom, samt alt som står i naturlig sammenheng med dette. Selskapet kan eie slik eiendom sammen med andre private og/eller offentlige aktører. Selskapet skal bidra til bærekraftig by- og samfunnsutvikling, og drives på forretningsmessig basis.

Isegran Eiendom

Vårt styre

Vi er veldig stolte over å ha et meget kompetent styre i Isegran Eiendom AS. Styremedlemmer rekrutteres av vår eier Fredrikstad Kommune.  Alle har mye erfaring fra styrearbeid og samlet sett har de en unik erfaring og kunnskapsbase som selskapet nyter godt av. Ingen av dem er fra Fredrikstad, men alle er genuint opptatt av eiendomsutvikling og har solid erfaring med det vi skal jobbe med i Fredrikstad i årene som kommer.

Eva Hagen
Styreleder

Eva er advokat og partner i Advokatfirmaet Ræder AS i Oslo. Med over 20 års erfaring fra eiendomsbransjen og ikke minst med offentlig eide selskaper, har hun en bred og meget relevant erfaring ifht. styreledervervet hun har i Isegran Eiendom AS. Hun har vært eiendomssjef i Oslo Havn KF, og i perioden 2007-2016 var hun adm. direktør i HAV Eiendom AS som eies av Oslo Havn KF. Hun har derfor vært meget sentral i utviklingen av havneområdene i Bjørvika.

Bernt Nordby Skøien
Styremedlem

Bernt er daglig leder i Clemens Eiendom, som er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets Fond. Han har lang fartstid fra HAV Eiendom, der han var sentral i utviklingen og realisasjonen av fjordbyen i Oslo. Han har utdannelse fra BI, en Executive MBA i økonomi og ledelse fra NHH og har gjennomført Solstrandprogrammet for yngre ledere.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.