top

Brønnerødtoppen

Brønnerødtoppen ligger i naturskjønne omgivelser nær marka, lysløypenettet og Fredrikstad Skiarena. I tillegg er det kort sykkelavstand til Fredrikstad sentrum og nærhet til både barnehage og skole. Med andre ord er dette et perfekt område for bla. barnefamilier.

Området vi nå skal utvikle er på ca. 180 mål. Reguleringsplanen på Brønnerødtoppen ble vedtatt i 2017, og den gir rom for flere typer boliger. Vi tror derfor området vil tiltrekke seg både unge og eldre kjøpere. Vi antar at Brønnerødtoppen totalt vil kunne bebygges med ca. 300 boenheter.

Til stor glede for mange, vil vi tilby eneboligtomter på dette området. Det er regulert inn til sammen 52 tomter. Vi opplever stor etterspørsel etter disse tomtene, og jevnlig blir vi kontaktet av nysgjerrige og spente interessenter. Vi ønsker primært å selge eneboligtomtene til privatpersoner, som dermed får mulighet til å designe sin egen bolig sammen med en arkitekt. Vi opplever at de som kontakter oss har et spesielt ønske om å stå fritt ifht. dette, og ikke være bundet av én husleverandør som kun tilbyr et lite knippe av boligtyper. Disse tomtene vil generere spennende oppdrag for håndverksbedriftene i regionen vår. Vi ser virkelig fram til tidspunktet vi er klare for å presentere disse tomtene i markedet.

Området kan by på mye mer enn bare eneboliger. Det er avsatt flere utbyggingsområder til rekkehus/småhus og blokkbebyggelse.

Vi håper å være i gang med grunnarbeidene knyttet til infrastrukturen i løpet av første halvår 2021. Tidspunkt for salgsstart er ikke fastsatt p.t.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.