top

Vi nærmer oss en omforent løsning om Veumbekkens trasé

Endelig ser det ut til at vi nærmer oss en omforent løsning om Veumbekkens trasé, infrastruktur og selve utformingen gjennom vårt prosjekt på Trosvikstranda som Isegran Eiendom AS utvikler sammen med Stor-Oslo Eiendom og NorgesGruppen.

Gode arbeidsmøter i sluttspurten med Teknisk avdeling og Planavdelingen, hvor Direktør for teknisk drift, Atle Holten og Etatsjef Miljø og byutviklingsetaten, Per-Erik Torp har vist stor handlekraft, vært særdeles løsningsorienterte og vist beslutsomhet.

Den siste lille finpuss forventes løst slik at begges planer kan fremlegges som omforent.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.