top

Vi har fått nytt styremedlem!

Vi i Isegran Eiendom har fått nytt styremedlem. Lars Erik Kirkeng går ut av styret og erstattes av Bernt Nordby Skøien (42).

Skøien leder Clemens Eiendom, som er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets Fond. Selskapet har tomter og utviklingsprosjekter over hele Norge.

Bernt Nordby Skøien har blant annet vært CFO og konstituert adm. direktør i Hav Eiendom der han var sentral i utviklingen og realisasjonen av fjordbyen i Oslo. Han har utdannelse fra BI, en Executive MBA i økonomi og ledelse fra NHH og har gjennomført Solstrandprogrammet for yngre ledere.

Vi ser frem til godt samarbeid med Bernt i årene som kommer og vil benytte anledningen til å takke Lars Erik Kirkeng for god innsats i vårt styre siden etableringen i 2018.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.