top

Stor-Oslo Eiendom inn i Trosvikstranda Utvikling

Stor-Oslo Eiendom har kjøpt Cityplans eierandel i Trosvikstranda Utvikling. Stor-Oslo Eiendom er en svært kompetent, solid og erfaren byutvikler som nå for første gang går inn i et prosjekt i Fredrikstad.

Trosvikstranda i sentrum av Fredrikstad er på 21 mål og har 250 meter elvefront. Det stiller høye krav til utnyttelse, programmering og innhold. Cityplan og Isegran Eiendom er de to største grunneierne, og nå tar Stor-Oslo Eiendom over stafettpinnen fra Cityplan.

Stor-Oslo Eiendom er en partnereiet eiendomsutvikler som jobber med næring og bolig i Osloregionen. Selskapet forvalter og utvikler eiendommer med verdi på ca. 30 milliarder kroner. Stor-Oslo Eiendom har for sin andel av prosjektet med seg NorgesGruppen Eiendomskapital og Stor-Oslo Invest som co-investorer.

Stor-Oslo Eiendom deler Trosvikstranda Utviklings høye ambisjoner på bærekraftig byutvikling, både miljømessig, sosialt og økonomisk. Adm. direktør i Stor-Oslo Eiendom, Mathis Grimstad sier dette om kjøpet:

Vi i Stor-Oslo Eiendom gleder oss veldig til å ta fatt på den videre utviklingen av Trosvikstranda. Vi vil i tett samarbeid med Isegran Eiendom lede sluttfasen av områdets detaljregulering, samt den påfølgende utbyggingsfasen. Vi har som mål å utvikle Trosvikstranda i tråd med byens høye ambisjoner og gjøre dette til Fredrikstads mest attraktive bydel. Gitt den unike beliggenheten med urbane kvaliteter og kaifront, skal området utvikles med høye bærekraftambisjoner og tilføre noe nytt til byen. Et unikt tilbud av boliger, byrom og næringskonsepter.

Isegran Eiendom tenker langsiktig i forhold til sitt engasjement for realisering av Trosvikstranda.

Vi er svært glade for å få inn Stor Oslo Eiendom som partner for utviklingen av Trosvikstranda. Det å få en så kompetent og solid aktør til Fredrikstad viser at de ser det samme potensialet for området som det vi gjør, og vi ser frem til et langt og godt samarbeid, sier Arild Mortensen, administrerende direktør i Isegran Eiendom.

Transaksjonen mellom Cityplan og Stor-Oslo Eiendom påvirker ikke reguleringsprosessen eller konseptet på Trosvikstranda. Prosjektet fortsetter som planlagt. Trosvikstranda Utviklings organisasjonsmodell forblir uendret. Richard Zagar i Stor-Oslo Eiendom overtar daglig leder-rollen fra Cecilia Brynhildsen i Cityplan.

Cityplan vil nå fokusere på andre utviklingsprosjekter fremover.

Trosvikstranda kommer til å bli et unikt byutviklingsprosjekt, og vi er stolte over å ha jobbet frem idéen gjennom de siste fem årene. Nå velger vi å prioritere andre store prosjekter, og overlater vår posisjon i Trosvikstranda til Stor-Oslo Eiendom. Vi er sikre på at de vil få et godt samarbeid med Isegran Eiendom, og at partene vil gjennomføre prosjektet på en god måte for byen, sier daglig leder i Cityplan, Sander Grundvig.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.