top

Pressemelding

Isegran Eiendom og Cityplan etablerer felles utviklingsselskap for Trosvikstranda

Isegran Eiendom og Cityplan er de to største grunneierne på Trosvikstranda. Til sammen eier selskapene rundt 90 prosent av tomtearealet som skal byutvikles. Nå går partene sammen i et felles utviklingsselskap for å utvikle denne bydelen.

Trosvikstranda ligger i Fredrikstad sentrum og har en fantastisk beliggenhet ved elven. Utviklings-området er på 21 mål og har 250 løpemeter elvefront. Pågående regulering legger opp til ca. 400 boliger og 20 000 kvm handel/bevertning/kontor/hotell. Området vil være bilfritt og utvikles med gater, torg og vennlig arkitektur. Bakkeplanet vil berikes med restauranter, kaféer og handel, tilpasset tilbudet som finnes i den øvrige delen av sentrumskjernen. Målet er å skape en ny bydel som begeistrer! Styreleder og daglig leder Sander Grundvig i Cityplan uttaler:

«For fire år siden startet vi jobben med å samle eiendommer på Trosvikstranda.

Vi ønsket å tenke utvikling av området som helhet, og ikke la mulighetene begrenses av tomtegrenser og hvem som eier hva og hvor.

Vi har hele tiden holdt fast på helhetlig utvikling uten å la tomtegrensene begrense, men har vært avhengige av tett samarbeid med Isegran Eiendom for å kunne realisere dette. Det siste halvannet året har vi hatt tett dialog med styre og ledelse i Isegran Eiendom om regulering av Trosvikstranda»

Adm. direktør i Isegran Eiendom er også svært fornøyd med at partene nå har signert en avtale om felles utvikling av Trosvikstranda.

«Jeg er svært godt fornøyd med at vi gjennom et felles utviklingsselskap med Cityplan legger forholdene til rette for å komme i gang med en rask utvikling av Trosvikstranda. Dette vil bli selskapets første store utviklingsprosjekt i Fredrikstad, og jeg ser frem til et fortsatt godt samarbeid med en dyktig aktør som Cityplan om utviklingen av denne bydelen, sier Mortensen.»

Partene er klare til å sende inn reguleringsplan for området, så snart kommuneplanens arealdel er vedtatt.

Eva Hagen, styreleder i Isegran Eiendom, sier at partene er klare til å starte utviklingen så snart reguleringsplan og utbyggingsavtale er på plass for området.

«Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass et selskap hvor vi skal tenke helhetlig uten å fokusere på tomtegrenser. Vi har i denne sammenheng valgt å inngå et 50/50 samarbeid om utvikling av de samlede tomtearealene vi har på Trosvikstranda.»

Avtalen innebærer at Cityplan kjøper seg opp, og Isegran Eiendom selger seg ned for å oppnå likeverdige posisjoner i det nye selskapet. Hagen vil være styreleder i det felles selskapet, mens daglig leder vil komme fra Cityplan.

Kontaktpersoner:

For Isegran Eiendom:
Adm. direktør Arild Mortensen, tlf 930 26 150 / arild@isegraneiendom.no
Styreleder Eva Hagen, tlf 90 12 60 10 / evha@raeder.no

For Cityplan:
Styreleder/ Adm. direktør Sander Grundvig, tlf 982 04 784/ sander@cityplan.no

Om Isegran Eiendom AS

Isegran Eiendom AS eies av Fredrikstad kommune. Selskapet ble etablert for å bidra med inntekter til Fredrikstad kommune. Gjennom å utvikle eiendommer kommunen har eid i mange år i et kommersielt marked, skal deler av et overskudd tilføres kommunen i form av utbytte.

Isegran Eiendom har som mål å bli en toneangivende eiendomsaktør, som skal bidra til å prege utviklingen av Fredrikstad de neste årene. Selskapet vil naturligvis ha fokus på egen portefølje og egne prosjekter, som vi både gjennomfører i egen regi og partnerskap med andre aktører, men vi ønsker også å heie på de andre prosjektene og eiendomsutviklerne i byen.

Isegran Eiendom fokuserer på at byutviklingen skal være til glede for alle. Byen vår skal være tilrettelagt for alle typer mennesker, den skal være inkluderende, mangfoldig og trygg å ferdes i.

Om Cityplan AS

Cityplan er blant de største by- og eiendomsutviklerne i Fredrikstad. Selskapet fokuserer spesielt på utvikling av innhold og gateliv i bysentrum.

Cityplan har blitt nominert av Norsk Eiendom til Cityprisen to ganger de siste tre årene, og vant Cityprisen 2020 for byutviklingsprosjektet Nygaardsplassen.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.