top

Personvernpolicy

Personopplysningsloven setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger Stjernehallen Eiendom AS kan lagre og hvordan vi kan forvalte disse. Dette gjelder også for våre tjenester på internett. I tillegg gir lovverk som blant annet markedsføringsloven og regnskapsloven også retningslinjer for hvordan informasjon som kan knyttes til en person, skal behandles.

I henhold til Personopplysningsloven skal Stjernehallen Eiendom AS informere om hvordan vi benytter de personopplysningene vi mottar. I henhold til lovens kap. II, § 8, som omhandler vilkår for å behandle personopplysninger, benyttes opplysningene til å:

  • oppfylle avtale med støttespilleren
  • oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser
  • opprettholde et register over våre støttespillere for å oppfylle vårt formål

Stjernehallen Eiendom AS har ikke sensitive opplysninger i sitt register. Stjernehallen Eiendom AS oppfyller de til enhver tid gjeldende reglene for oppdatering av reservasjoner mot reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Har du reservert deg i dette registeret, vil vi ikke ta kontakt med deg, så fremt du ikke har støttet oss tidligere og vi anser dette som et aktivt kundeforhold.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven er Stjernehallen Eiendom AS, organisasjonsnummer 921428278. For kontaktinformasjon se Kontakt oss.

Behandlingens formål

Personopplysninger benyttes av Stjernehallen Eiendom AS til å administrere kundeforhold, til fakturering, bestillinger, ordrehåndtering, og i øvrige sammenhenger der Stjernehallen Eiendom AS må vite hvem vi har kontakt med.

Opplysninger som behandles

Stjernehallen Eiendom AS innhenter og lagrer personopplysninger gjennom våre nettjenester, bare i den utstrekning du er blitt underrettet og har godkjent dette. Disse personopplysninger brukere har oppgitt på Stjernehallen Eiendom ASs tjenester, eller tilknyttede tjenester fra underleverandører, vil bli lagret i våre eller våre underleverandørers databaser. Dette for å sikre at vi kan levere den tjenesten våre brukere forventer.

Utlevering av opplysninger

Informasjon du sender fra deg, for eksempel via skjema på nettstedet, blir kun brukt i den sammenheng de er ment å brukes i. Slike data vil bare videreformidles til tredje part der det trengs for å tilby tjenesten eller er ledd i betalingsinnkreving eller regnskapsbehandling, eller dersom du har samtykket til dette. Vi vil ikke selge dine kundedata til andre.

Stjernehallen Eiendom AS har taushetsplikt om din bruk av abonnementet og tjenestene.

Lagring av opplysninger

Opplysningene lagres så lenge som det er nødvendig for å tilby tjenestene og administrere kundeforholdet, eller for å oppfylle lovpålagte plikter. Du kan som kunde reservere deg mot elektronisk markedsføring, ta i så fall kontakt med oss.

Innsyn, endring og retting av informasjon

Etter personopplysningslovens regler har du som kunde rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysningene vi har om deg er feil, kan du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet.

SSL-kryptering

Når du går inn på våre nettsider startes det automatisk en sikker (SSL-kryptert) sesjon. Du kan kontrollere dette (at sidene er kryptert: se etter https) ved å klikke på hengelåsikonet som vises i din nettleser.

Rettigheter

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet med hensyn til opphavsrett og tilhører Stjernehallen Eiendom AS. I andre tilfeller er innholdet merket med rett eier, og er underlagt samme beskyttelse.

Innhold og design på nettstedet kan kun benyttes til personlig og ikke kommersielt bruk. Annen bruk, slik som salg eller videreformidling av informasjon på private eller kommersielle nettsteder er ikke tillatt uten samtykke.

Forbehold

Innholdet på https://www.Stjernehalleneiendom.no/ kan være mangelfullt og kan inneholde feil. Stjernehallen Eiendom AS prøver etter beste evne å forhindre dette. Stjernehallen Eiendom AS fraskriver seg alt ansvar for eventuelle tap (herunder også økonomiske tap) du eventuelt måtte ha som følge av dette.

Stjernehallen Eiendom AS er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som vi lenker til.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.