top

Parallelloppdrag Stjernehallen

Stjernehallen har en helt spesiell plass i hjertet vårt. Vi husker godt stemningen fra hallen, alle oppturer vi har vært med på og samholdet vi kjente når vi gikk inn dørene. En arena som samlet hele byen.

Som kjent skal Stjernen Hockey etterhvert flytte fra Stjernehallen og dermed er området klar for ny bruk. Fredrikstad kommune har avsatt området til boligutvikling. For noen år siden vokste idéen fram hos hockeyklubben om å etablere et kommunalt eiet eiendomsselskap slik at prosjektet på Stjernehallen kunne bidra økonomisk inn i nye Arena Fredrikstad. Dermed ble Isegran Eiendom AS etablert i 2018. Stjernehallentomten er med andre ord selve spiren til denne etableringen.

Som tidligere Iskriger i Stjernen er det fantastisk gøy og veldig motiverende å få ta del i en utforming av Stjernehallentomten. Her ble vennskap knyttet med lokale guttær fra hele byen og en og annen utaskjærs. Det er noen år siden kølle, puck og skøyter ble lagt på hylla, men kamper er for meg fortsatt til for å vinnes, nå på lag med andre aktører, nye venner og profesjoner.” – Martin Friis, iskriger og prosjektsjef i Isegran Eiendom

Forbildeprosjekt

Vår ambisjon er at Stjernehallenprosjektet skal bli et forbildeprosjekt for boligbygging i Fredrikstad. For å klare det, trenger vi manges meninger og ulike konseptforslag så tidlig som mulig i prosessen.

Vi inviterte derfor åtte arkitektteam til prekvalifisering for et parallelloppdrag, med intervju og presentasjon. Fem lokale og tre regionale arkitektkontorer ble invitert. Samtlige arkitekter ga uttrykk for at dette området har veldig gode og sterke kvaliteter og vil veldig gjerne få være med på å utvikle dette unike området.

Åtte team ble til tre

Av de åtte teamene fra prekvalifiseringen ble tre valgt ut til å delta i parallelloppdraget. Bidragene vurderes deretter av en komité bestående av Arild Mortensen (Isegran Eiendom AS), Martin Friis (Isegran Eiendom AS), Charlotte Helleland (Dark Arkitekter), Thor Olaf Askjer (Styremedlem i Isegran Eiendom), Rune Kilebu (Rune Kilebu AS) og Ørjan Løvdal (Stjernen Hockey).

Vi er stolte av å presentere de tre teamene, hvorav to er lokale, som skal bidra i parallelloppdraget:

  • Line Solgaard Arkitekter
  • Griff Arkitektur
  • Code Arkitektur

Vi ønsker alle teamene lykke til med oppgaven.

Kontaktperson:

Martin Friis, prosjektsjef i Isegran Eiendom
martin@isegraneiendom.no
+47 960 01 940

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.