top

Med hjerte for byen

Vårt parallelloppdrag for utviklingen av tomten der Stjernehallen står i dag, er ferdig og de tre utvalgte arkitektkontorene, Griff Arkitektur, Code Arkitektur og Line Solgaard Arkitekter har alle levert svært gode prosjekter.

I arbeidsperioden ble det avholdt midtveismøter med hvert av teamene og avslutningsvis møttes alle til et heldagsseminar, der teamene presenterte sine forslag og de ble drøftet fortløpende og vurdert ut fra følgende kriterier:

  • Hovedgrep på tomten; plassering av bygg, organisering av boliger, løsning for adkomst, parkering, uteområde (evt. sambruk osv.)
  • Arkitekturens evne til identitetsforsterkning
  • Forbildeprosjekt
  • Potensiell utnyttelse/effektivitet
  • Byggbarhet
  • Funksjonalitet og logistikk
  • Bærekraft/miljø
  • Aktuelle ressurser fra arkitektkontoret
  • Fremdriftsplan
  • Arkitekthonorar

Evalueringskomitéen har jobbet grundig og systematisk for å beslutte hvilket av forslagene de anbefaler at vi går videre med.

I særdeles sterk konkurranse, falt valget på prosjektet til Line Solgaard Arkitekter med samarbeidspartnere.

Line Solgaard Arkitekter med samarbeidspartnere har vist en god oppgaveforståelse med den mest overbevisende profilen ifht byen og nabolaget, et godt plangrep samt overbevisende forhold til landskap og terreng. Teamet er også bredt sammensatt, noe som vil være en styrke i planfasen, der flere aspekter enn de arkitektoniske kvalitetene for enkeltbyggene spiller en viktig rolle. – Evalueringskomitéen

Prosjektet har gode byplangrep, fokus på sosial bærekraft og gode nabolag. Det er verdier som vi deler i Isegran Eiendom. Dette blir vårt første prosjekt fra start til ferdigstillelse, og det er viktig for oss at verdiene våre gjenspeiles i konsept, prosess og ferdig produkt.

Evalueringskomitéen har bestått av Arild Mortensen (Isegran Eiendom AS), Martin Friis (Isegran Eiendom AS), Thor Olaf Askjer (Styremedlem i Isegran Eiendom), Rune Kilebu (Rune Kilebu AS), Ørjan Løvdal (Stjernen Hockey) under ledelse av Charlotte Helleland (Dark Arkitekter).

Vi gleder oss til fortsettelsen og takker alle som har bidratt til at dette har blitt en gjennomarbeidet og solid prosess.

Illustrasjoner:

Line Solgaard Arkitekter med samarbeidspartnere

Kontaktpersoner:

For Isegran Eiendom | Martin Friis
For evalueringskomitéen | Charlotte Helleland

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.