top

Isegran Eiendom – med mål om å bli en toneangivende aktør i Fredrikstad

Fredrikstad kommune har i mange år eid mange verdifulle eiendommer. Gjennom Isegran Eiendom skal denne skatten nå foredles– så byen blir enda bedre for alle oss som bor her.

Fredrikstad er en by i rivende utvikling, og for å kunne foredle og utvikle eiendommene sine på best mulig vis, har kommunen opprettet Isegran Eiendom. Selskapet skal drive med byutvikling og lage prosjekter som kommer alle innbyggerne til gode, slik at alle kjenner at de trives og er en del av denne byen. Isegran Eiendom er helt i startgropa, og nytilsatt administrerende direktør Arild Mortensen gleder seg over alt potensialet han ser.

Arild Mortensen, Administrerende direktør Isegran Eiendom

Fredrikstad er en utrolig spennende by å drive byutvikling i, fordi det er så mange gode aktører her. Det er så mange flinke folk i sving som vil byen vel, så her har vi mye godt å spille på og jobbe med, sier Mortensen.

Fredrikstad kommune eier 100% av Isegran Eiendom. Selskapet skal tjene penger på kommunens vegne, og utbytte skal komme fellesskapet til gode. Derfor er selskapet bygd opp etter vanlige prinsipper innenfor eiendomsbransjen, og de har et åpent mandat for å gjøre det som trengs for at selskapet skal lønne seg. Dette er organisert som et konsern med Isegran Eiendom som morselskap, og 13 døtre, såkalte SPV-selskaper. Med unntak av ett tilfelle ligger det én eiendom i hvert datterselskap. Dette er en vanlig måte å organisere seg på i bransjen, fordi det bla. gjør det enklere og skattemessig gunstig fordi eiendommene kan selges som aksjer. Mortensen selv har 21 års erfaring fra eiendomsbransjen, og er headhuntet til jobben med å bygge opp selskapet.

Jeg har jobbet i ulike deler av eiendomsbransjen, både som eiendomsmegler og eiendomsutvikler i boligbransjen, og som eiendomsdirektør med fokus på næringseiendom. Dette gjør at jeg kjenner bransjen veldig godt. Grunnen til at jeg takket ja til jobben, er tredelt: Jeg syntes mandatet var spennende, styret for selskapet er svært profesjonelt og bra, og jeg hadde stor sans for porteføljen, forteller Arild Mortensen.

Administrerende direktør er foreløpig eneste ansatte, men i mai er også en økonomisjef på plass. Mot slutten av året, eller tidlig 2021, vil det også være tilsatt en prosjektutvikler i Isegran Eiendom. Sammen skal disse tre foredle eiendomsporteføljen Isegran Eiendom har fått av Fredrikstad kommune og skape noe alle byens innbyggere kan få glede av. .

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.