top

Har du lyst til å jobbe med byutvikling i Fredrikstad?

Isegran Eiendom søker Prosjektsjef.

Isegran Eiendom ønsker å utgjøre en forskjell og har en sterk drivkraft til å bidra til utviklingen av Fredrikstad, den lille verdensbyen .

Eiendom og eiendomsutvikling er en viktig innsatsfaktor for at en by og lokalsamfunnene skal få en bærekraftig utvikling og vekst. Fredrikstad kommune har uttrykt sine ambisjoner for byen gjennom sitt planverk og setningen Fredrikstad – den lille verdensbyen. Isegran Eiendom skal sammen med andre toneangivende eiendomsaktører, bidra til at Fredrikstad når sine mål.

Isegran Eiendom har mange spennende prosjekter på gang og vi søker nå etter en operativ og forretningsorientert prosjektsjef. I denne stillingen får du mulighet til å aktivt være med å påvirke byutviklingen i Fredrikstad. Isegran Eiendom har foreløpig to ansatte og har en målsetning om å bygge opp en egen stab, som på sikt skal gjøre selskapet til en komplett eiendomsaktør. Selskapet skal bemannes av personer med et bredt spekter av kompetanse innenfor eiendomsfaget, som kan håndtere både utvikling, forvaltning og drift. Som prosjektsjef får du ansvar for utvikling og gjennomføring av prosjekter.

Prosjektsjefen skal bidra til at eiendommene og selskapet utvikles i tråd med selskapets «Mål & visjon». Dette innebærer at bærekraft blir tydelig i utviklingen og i det ferdige resultatet. Like viktig som å være kvalitets- og kostnadsbevisst, er det å forstå verdidriverne i virksomheten.

Arbeidsoppgaver

 • Være sentral og ha en ledende rolle i utviklingen av både bolig- og næringseiendommer.
 • Etablere prosjektorganisasjoner og koordinere alle involverte i prosjektene.
 • Være prosjektleder og ivareta byggherrerollen selv eller gjennom innleide ressurser.
 • Bidra i gjennomføringen av planprosesser.
 • Skape kontinuerlig forbedring og utvikling av eget ansvarsområde og bidra til det samme i  organisasjonen som helhet.
 • Sikre god og effektiv kommunikasjon, både internt og eksternt.
 • Påse at prosjektene gjennomføres innenfor gitte rammer i forhold til kvalitet, kostnad og tid.
 • Skape bærekraftige og attraktive bomiljøer som kommer samfunnet til gode.

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk og/eller økonomisk utdannelse, minimum på bachelornivå. Relevant erfaring kan
  veie opp for manglende formell utdannelse.
 • Erfaring med utvikling av både bolig- og næringseiendom, men boligutvikling er en forutsetning.
 • Innsikt i forvaltning, drift og vedlikehold er en fordel.
 • Forstå sammenhengene mellom prosjektdesign, byggekostnader og hva markedet etterspør og er
  villig til å betale for.
 • Erfaring som prosjektleder i gjennomføringsfasen.
 • Gode analytiske evner.
 • Resultat-, utviklings- og forbedringsorientert.

Det legges stor vekt på at prosjektsjef har interesse og forståelse for problemstillinger som går utover det rent prosjektfaglige.

Personlige egenskaper

Det er viktig at prosjektsjef utviser stor interesse og lidenskap for å jobbe med eiendom og utvikling, og at vedkommende er kreativ og kan vise til gode referanser fra prosjekter som kan underbygge dette. Vi ønsker en person som er god til å bygge relasjoner og som kan skape god stemning rundt seg, både til kolleger, kunder og leverandører. Vedkommende må være villig til å dele av sin kunnskap og erfaring og overføre denne til sine kolleger, samt vise vilje til å tilegne seg ny kunnskap fra miljøet rundt seg.

Vi tilbyr

 • En sentral og selvstendig rolle i et solid selskap i vekst.
 • Jobbe med noen av de mest spennende boligprosjektene i Fredrikstad.
 • Stor påvirkningsmulighet på egen arbeidshverdag.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Kontorplass i et moderne kontormiljø i Fredrikstad sentrum.
Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.