top

Et sted for alle

Av Arild Mortensen, adm. direktør, og Eva Hagen, styreleder Isegran Eiendom. Publisert som Leserbrev i Fredrikstad Blad 19.01.21.

Prosjektet skal selvsagt også være økonomisk bærekraftig for oss som selskap og for vår eier. Våre verdier tilhører innbyggerne i Fredrikstad kommune! Det forplikter, og vi skal gjøre vårt beste for å innfri dette.

Vi i Isegran Eiendom ser på siste ukers medieinteresse som et tegn på at det er stort engasjement i lokalmiljøet for både boligpolitikk og byutvikling. Det er vi veldig glade for. Engasjement skaper bedre prosjekter, bedre nabolag og dermed bedre byer og vi ønsker å benytte anledningen til å informere litt om oss og hvordan vi tenker og arbeider for Fredrikstad.

Litt om historien bak

I 2018 ble Fredrikstad kommune Eiendomsutvikling AS etablert. Fredrikstad kommune eier 100 prosent av aksjene og selskapet ble etablert etter enstemmighet i Bystyret. Vi har i dag ett deleid og 13 heleide datterselskaper i tillegg til morselskapet og balansen er ca. 376 millioner kroner. Fra og med 1. april har vi tre heltidsansatte, et kompetent og aktivt styre og både lokale og regionale leverandører og samarbeidspartnere.

Ett år etter etableringen skiftet selskapet navn til det litt enklere Isegran Eiendom AS. Årsaken til navnevalget var at vi ønsket et samlende navn, et navn med historiske røtter og som kan symbolisere en brubygger, en portal inn i Fredrikstad og noe som forbinder øst og vest.

I en verden med store kontraster og steile fronter, kan Isegran sees på som et ønske om å forene, ikke splitte. Fredrikstad karakteriseres som Norges første renessanseby og på Isegran ligger det en egen park til ære for epoken. Fredrikstad kommune er grunneier på Isegran og dermed er dette også en naturlig link til valget av navn.

Brønnerødtoppen – bærekraft i alle ledd

Et av prosjektene våre som har fått stor oppmerksomhet de siste ukene, er boligprosjektet Brønnerødtoppen. Brønnerødtoppen blir et boligområde med 250–300 boliger, hvorav 52 av dem blir eneboliger. De resterende enhetene blir en blanding av rekkehus, flermannsboliger og leiligheter i lavblokk, slik reguleringsplanen som ble vedtatt i 2017 gir rom for. Området får flere fellesfunksjoner som en del av konseptet.

Det legges vekt på sosial bærekraft gjennom uformelle møteplasser, gode bruksrom mellom bygninger og bra mobilitet både mellom byggene og fra byggene til marka og til byen. Miljømessig bærekraft gjennom mindre fotavtrykk, gode klimagassanalyser og gjenbruk av materialer der det er mulig. Økonomisk bærekraft gjennom å tilby ulike boligtyper til ulike målgrupper.

Førstegangskjøpere, småbarnsfamilier, pensjonister og single skal finne en god kvalitetsbolig her til en pris som de kan leve med. Vi skal se på muligheten for et samarbeid med blant andre Husbanken for å kunne tilby gode finansierings løsninger. Prosjektet skal selvsagt også være økonomisk bærekraftig for oss som selskap og for vår eier. Våre verdier tilhører innbyggerne i Fredrikstad kommune! Det forplikter, og vi skal gjøre vårt beste for å innfri dette.

For oss handler bærekraft i all hovedsak om å utvikle prosjekter som belaster miljø og klima minst mulig, som gir en langsiktig og god avkastning på de økonomiske ressursene vi benytter og som skaper gode steder å være for alle mennesker.

Medvirkning og veien videre

Altfor mange boligområder bygges uten at målgrupper, naboer og innbyggere blir involvert i utformingen av verken arkitektur eller fellesområder. Det ønsker vi å gjøre noe med. Gjennom en markedskartlegging, samt medvirkningsprosess på digitale plattformer og gjennom fysiske møter (dersom det lar seg gjøre i covid-19-tider), ønsker vi å få så mange som mulig med på å mene noe om hva dette området bør inneholde.

Medvirkning er ikke et moteord. Det er kanskje den viktigste prosessen for å sikre at vi utvikler og bygger noe, og på en måte, som folk blir stolte av og som gjør at de ønsker å bosette seg i akkurat dette prosjektet. Denne prosessen er i startgropa og vi gleder oss til å presentere vårt første prosjekt, som vil være inspirert av innspill fra folk flest.

Nysgjerrighet er bra

I vårt mandat står det at vi skal ta et særlig samfunnsansvar. Det mandatet har vi tenkt å levere på. Vi er i startgropa og ønsker både evaluering og kritikk velkommen. Det må vi tåle. Men vi ønsker også at vi får muligheten til å realisere prosjektet og sette spaden i jorden før endelig dom faller.

Vi har fått et spennende mandat av et bredt politisk flertall, og har satt oss noen mål og ambisjoner på det grunnlaget. Vi gleder oss til å få muligheten til å levere på dette, til det beste for alle i byen vår.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.